Truyện Doraemon Chế: Đổi tên nhà nghỉ

Gần nhà Nobita có một nhà nghỉ nọ. Nhưng do khủng hoảng kinh tế thế giới nổ ra nên việc làm ăn khá khó khăn. Nobita và Doremon thấy vậy nên muốn giúp đỡ người hàng xóm của mình

Nobita nói với người chủ nhà nghỉ đó: "Ông để con giúp một tay. Trước tiên, mình tiến hành đổi tên nhà nghỉ cho dễ nhớ hơn ông nhé".

Ông chủ nhà nghỉ tỏ vẻ hoài nghi, thắc mắc với Nobita: "Đổi tên nhà nghỉ liệu có khá hơn không cháu?".

"Vâng, cháu tin là sẽ thành công" - Nobita khẳng định. Và sau 3 tháng đổi tên, nhà nghỉ lúc nào cũng kín hết phòng, công việc làm ăn thực sự tốt lên trông thấy

4.7 Star App Store Review!
Cpl.dev***uke
The Communities are great you rarely see anyone get in to an argument :)
king***ing
Love Love LOVE
Download

Select Collections