Truyện Doraemon chế: Xu yêu No không?

Nô làm một bài trắc nghiệm hỏi Xuka xem có yêu mình không trong khi mọi câu trả lời đều hướng đến từ "có". Xuka đã rất thông minh đáp lại...

4.7 Star App Store Review!
Cpl.dev***uke
The Communities are great you rarely see anyone get in to an argument :)
king***ing
Love Love LOVE
Download

Select Collections