Truyện Doremon chế: Cuộc thi ăn trứng

Xeko khoe rằng cậu có thể ăn một lần 5 quả trứng gà. Chaien thì khủng khiếp hơn, có thể xử đẹp 6 quả trứng vịt lộn. Còn Nobita, anh chàng yếu đuối, hậu đậu của chúng ta nói rằng một lần có thế ăn cả trăm quả trứng là chuyện nhỏ.


4.7 Star App Store Review!
Cpl.dev***uke
The Communities are great you rarely see anyone get in to an argument :)
king***ing
Love Love LOVE
Download