Những truyện chế hay trong mùa thi

Điều mà bất cứ học sinh đi dự thì nào cũng muốn :v giám thị mà coi thế này thì mấy chế học ngu cũng đứng đầu TOP. Những ảnh chế truyện mùa thi dưới đây vô cùng hài hước :v mời các bạn xem.

4.7 Star App Store Review!
Cpl.dev***uke
The Communities are great you rarely see anyone get in to an argument :)
king***ing
Love Love LOVE
Download

Select Collections