Trước tết là thế...sau tết thì...

Ăn chơi xả láng ngày Tết, hậu quả để lại không của riêng ai.

Vâng, sau Tết chỉ có "lăn" thôi chứ không đi nổi nữa.

Cảm xúc của học sinh đây, ai cũng thế.

4.7 Star App Store Review!
Cpl.dev***uke
The Communities are great you rarely see anyone get in to an argument :)
king***ing
Love Love LOVE
Download

Select Collections