Lễ hội cầu mưa Bun Bangfai

Tháng 5 ở Lào và Thái Lan là tháng của lễ hội Bun Bangfai - Lễ hội bắn pháo cầu mưa truyền thống đặc sắc của người Lào. Lễ hội được tổ chức vào những ngày khác nhau ở các làng khác nhau trên cả nước và rải rác trong suốt cả tháng.

Lễ hội bắn pháo cầu mưa ở làng Naxone quận Pakngum, Vientiane (Lào) được xem là lễ hội lớn so với những làng khác do làng Naxone khá gần thủ đô Vientiane (cách khoảng 50km) nên thu hút số lượng đông đảo nhân dân Vientiane và khu vực lân cận tham gia.

Trước đây, ở thủ đô Vientiane, người ta cũng tổ chức lễ hội truyền thống Lào tương tự nhưng nay, do quá trình đô thị hóa, nhà cửa mọc lên san sát, lễ hội bị cấm tổ chức trong thành phố vì chính quyền thành phố lo ngại khả năng cháy nổ và gây nguy hiểm. Dân thủ đô vì vậy tham gia hội bắn pháo ở các vùng lân cận.

Follow
4.7 Star App Store Review!
Cpl.dev***uke
The Communities are great you rarely see anyone get in to an argument :)
king***ing
Love Love LOVE
Download

Select Collections