Có 100 triệu nên cho vay lấy lãi hay đầu tư?

Cả nhà cho em tham khảo tý. Em có khoảng 100 triệu, đang định chung vốn với bạn mở quán cà phê. Nhưng cùng lúc đó thì có người họ hàng muốn mượn và cam kết trả lãi 10%. Em nên chọn cách nào bây giờ.

4.7 Star App Store Review!
Cpl.dev***uke
The Communities are great you rarely see anyone get in to an argument :)
king***ing
Love Love LOVE
Download

Select Collections