DFJ VinaCaptial - Cơ Hội Cho Những Kế Hoạch Startup


Nếu bạn có ý tưởng kinh doanh và tự tin startup của mình sẽ làm nên đại sự, bạn có thể gửi kế hoạch cho Quỹ đầu tư DFJ VinaCapital tại link Bạn nào gọi vốn thành công nhớ share thông tin với mình nha nha 😄

4.7 Star App Store Review!
Cpl.dev***uke
The Communities are great you rarely see anyone get in to an argument :)
king***ing
Love Love LOVE
Download

Select Collections