EXO ngưng hoạt động

Chanyeol đã khóc khi concert kết thúc.bởi vì EXO sẽ ngưg hđ trog 2 năm để cho sự ra mắt of SM Rookies…Điều đoá đã đc SM xác nhận…Các thàh viên EXO ns rằg EXO sẽ ln tồn tại trog tim of EXOL…Tôi hứa. Nguồn: exo_official.id Thật bất công. SMRookies ra mắt kệ họ liên quan gì EXO mà phải ngưng hoạt động. Nếu là thật, tôi hận SM. Mà đã ưa SM bao giờ. Từ cái vụ bỏ bê DBSK rồi đến Suju....thì tôi đã sớm biết EXO sẽ có ngày là Suju thứ 2.

4.7 Star App Store Review!
Cpl.dev***uke
The Communities are great you rarely see anyone get in to an argument :)
king***ing
Love Love LOVE
Download

Select Collections