Công nghệ và tương lai thế giới ?

Hiện tại công nghệ trên thế giới đang phát triển như vũ bão với rất nhiều những phát minh mới ra đời hàng ngày. Sự phát triển như vậy tất yếu sẽ dẫn đến những đến hệ quả tích cực và tiêu cực. Nhưng bản thân mình thấy sự phát triển này cang mạnh và nhanh bao nhiêu thì thế giới càng đi đến ngày tận thế gần bấy nhiêu. Các bạn nghĩ như vậy không hay tại mình tiêu cực quá ???

4.7 Star App Store Review!
Cpl.dev***uke
The Communities are great you rarely see anyone get in to an argument :)
king***ing
Love Love LOVE
Download

Select Collections