Lợi nhuận 2015 của YG vượt qua SM, JYP

Pann: So sánh doanh thu 2015 của SM, YG, JYP

Doanh thu 2015

SM 324 tỉ won >> YG 193.1 tỉ won >>> FNC 72.6 tỉ won > JYP 50.5 tỉ won >> Cube 22.3 tỉ won

Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 2015

SM 36.4 tỉ won >> YG 21.8 tỉ won >>>> FNC 5.9 tỉ won > JYP 4.1 tỉ won >>>>>>>> Cube 700 triệu won

Lợi nhuận ròng 2015

YG 23.9 tỉ won >> SM 17.8 tỉ won >>>>>> JYP 3.2 tỉ won > FNC 2.2 tỉ won >>>>>>>>>>> Cube -5.5 tỉ won

SM: Việc sát nhập Woollim đẩy doanh thu lên cao

YG: Suốt cả năm doanh thu đều do Big Bang đem lại

JYP: Giữ nguyên vị trí vì đầu tư khủng vào việc debut của Twice

FNC: Doanh thu khổng lồ nhưng không có điểm nhấn

Cube: Đang trong tình trạng cực kì tồi tệ

Nguồn https://www.facebook.com/Netizenbuzz.Vtrans/photos/a.366935860059223.89356.358348697584606/995276523891817/?type=3&theater

Doanh thu của doanh nghiệp là toàn bộ số tiền sẽ thu được do tiêu thụ sản phẩm, cung cấp dịch vụ, hoạt động tài chính và các hoạt động khác của doanh nghiệp

Lợi nhuận thuần = Lợi nhuận gộp - các chi phí (lãi vay, quảng cáo, vận chuyển..)

Lợi nhuận ròng: = Lợi nhuận thuần - các loại thuế

(Lợi nhuận ròng là khoản doanh nghiệp thực sự bỏ túi)

Follow
4.7 Star App Store Review!
Cpl.dev***uke
The Communities are great you rarely see anyone get in to an argument :)
king***ing
Love Love LOVE
Download

Select Collections