B.I "Tuổi trẻ của tôi, xin hãy trở về 1 lần"

Một Vid rất xúc động về chặng đường của Hanbin (B.I iKON)

Tìm hiểu thêm về iKON

https://www.vingle.net/collections/4090200-iKON-cute

https://www.youtube.com/watch?v=TiJp680Wy1A&list=PLTg7-_P45TWqvUo6JFPWr8McP6TAiMNwx

Follow
4.7 Star App Store Review!
Cpl.dev***uke
The Communities are great you rarely see anyone get in to an argument :)
king***ing
Love Love LOVE
Download

Select Collections