4 cấp độ StartUp - Kiến thức "sống còn" của dân Khởi nghiệp

Chia sẻ với mọi người bí quyết bỏ túi này nhé!

Bốn cấp độ của StartUp - Kiến thức "sống còn" của dân Khởi nghiệp 99% dân khởi nghiệp bị chết tức tưởi vì thất bại do đâu? Cấp độ 1 : Làm ra 1 sản phẩm đỉnh mà mình tâm huyết rồi tìm thị trường mục tiêu để khởi nghiệp. : Nhóm này 10.000 người làm thì 9000 người làm được và 1 người thành công Cấp độ 2 : Đi ngược lại cấp độ 1 : Hãy tìm thị trường mục tiêu trước xem cái nào cần giải quyết mà chưa có ai giải quyết để làm ra sản phẩm của mình đáp ứng thị trường mục tiêu để khởi nghiệp. : Nhóm này 10000 người làm 100 người thấy và tỷ lệ thành công 10 người. Cấp độ 3 : Đi ngược lại cấp độ 1 và 2 : Hãy nghiên cứu nhu cầu tiềm ẩn của nhóm khách hàng mục tiêu trước rồi làm ra sản phẩm đỉnh cao để khởi nghiệp và tạo ra thị trường mục tiêu của riêng bạn. : Nhóm này 10.000 người làm thì 100 người thấy và tỷ lệ thành công 90 người. Cấp độ 4 : Đi ngược lại cả 3 cái trên. Đừng quan tâm đến sản phẩm hay khách hàng, hãy quan tâm bố bạn là ai : Nhóm này thành công 100%

Follow
4.7 Star App Store Review!
Cpl.dev***uke
The Communities are great you rarely see anyone get in to an argument :)
king***ing
Love Love LOVE
Download

Select Collections