Bộ trưởng Nhạ cho rằng nhu cầu được học hành tử tế, được sống vui vẻ, được sống trong xã hội yên bình là nhu cầu chính đáng

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ cho rằng, đứng trước đòi hỏi cuộc sống, đứng trước hội nhập, đứng trước nhu cầu của con người: nhu cầu học hành tử tế, nhu cầu được sống vui vẻ, nhu cầu được sống trong xã hội yên bình. Đó là nhu cầu chính đáng của bất kỳ người dân nào.

“Mình được giao nhiệm vụ này mà lại không chú trọng đến nhu cầu đó một cách thực sự thì không đúng, vì bản chất của giáo dục là con người càng không phải là những cái trung gian. Sách giao khoa, chương trình… đó chỉ là những cái công cụ để trong quá trình đáp ứng, đó không phải là mục tiêu, mục đích.

Mục tiêu là đào tạo những con người thực sự nhân văn. Như thế cũng đúng với trụ cột của UNESCO: học để sống với nhau, học để làm việc, học để biết, học để làm người.

Nên nếu như chỉ dừng lại mục tiêu của giáo dục là chương trình, sách giáo khoa là không đúng. Mục tiêu của giáo dục phải là con người” Bộ trưởng Nhạ nói.

Cũng theo Bộ trưởng, trong đời sống giáo dục phải đồng thời rất lắn nghe mưu cầu của con người. Vì mưu cầu của con người là được sống một cách tự thân. Ngay cả những người nghèo nhất họ cũng có mưu cầu được sống một cách thanh thản, bản thân những tội phạm họ cũng không muốn làm tội phạm nhưng vì hoàn cảnh xô đẩy.

Thế nên, giáo dục tội phạm là phần ngọn chứ không phải gốc. Gốc là giáo dục thế nào để hạn chế phần xấu, tăng phần thiện, chứ không phải chỉ dừng lại ở khung chương trình hay sách giáo khoa hay cách thức giảng dạy - đó là công việc của các thầy, các thầy phải làm.

“Tôi quan sát thấy chúng ta mất thời gian để bàn về việc của các thầy. Việc của các thầy cứ tung ra xã hội, việc của xác thầy là chương trình thế nào, dạy thế nào tổ chức thi thế nào – đó là việc của các thầy, miễn sao xã hội quan tâm đến người nào cũng được tiếp cận với giáo dục tốt và để khơi dạy mặt tốt của con người.

Follow
4.7 Star App Store Review!
Cpl.dev***uke
The Communities are great you rarely see anyone get in to an argument :)
king***ing
Love Love LOVE
Download

Select Collections