Tự chủ tuyển sinh – làm sao cho đúng?

Để có cái nhìn khác về “tự chủ” tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2014, chúng tôi xin giới thiệu nguyên văn bài viết của TS. Lê Trường Tùng – Hiệu trưởng trường ĐH FPT.

“Chung” vẫn là tốt…

Hiện nay có nhiều ý kiến thảo luận sôi nổi về phương án tuyển sinh đại học tự chủ 2014, đặc biệt là từ khi Bộ Giáo dục và Đào tạo cung cấp cho báo chí tóm tắt dự thảo phương án kết hợp thi chung với thi riêng.

Theo dự thảo này, trong năm 2014, các trường có nguyện vọng tuyển sinh riêng cần xây dựng và trình dự án, nếu Bộ phê duyệt thì được tiến hành, còn nếu chưa được duyệt – hoặc chưa có phương án thi riêng - thì vẫn tuyển sinh theo phương thức thi “3 chung” như các năm trước. Bộ cũng cho biết dự kiến sẽ duy trì kỳ thi “3 chung” thêm 3 năm nữa đến 2017.

Phương án thi đại học chung hay riêng – thực chất là đang xoay quanh việc làm thế nào thực hiện quyền tự chủ của các trường đại học được ghi trong Luật Giáo dục Đại học (có hiệu lực từ 1/1/2013), và được nhấn mạnh trong Nghị quyết 29/NQ-TW của Hội nghị Trung ương 8 tháng 11 năm 2013 về đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục.

Hiện nay đa số các trường công lập vẫn bằng lòng với thi “3 chung” – và do các trường công lập chiếm tới hơn 80% tổng số 400 trường đại học- cao đẳng – cho nên có thể nói đa số các trường đại học cao đẳng hiện nay đều đang bằng lòng với thi “3 chung” và không có nhu cầu thay đổi.

Gom cả hồ sơ đăng ký thi riêng mà các trường đã nộp cho mùa tuyển sinh 2013, tổng số các trường đăng ký thi riêng chưa đến 20 - tức không đến 5% số trường. Trong bối cảnh như vậy, dự đoán phương án thi riêng nếu thực hiện thì chắc chỉ áp dụng cho một số rất ít trường mà thôi.

Bộ Giáo dục và Đào tạo thể hiện rõ mong muốn nếu thi riêng thì phải yên tâm về chất lượng. Điều này cũng dễ hiểu vì Bộ chịu trách nhiệm trước xã hội về chất lượng của các trường, Quốc hội có chất vấn thì chất vấn Bộ trưởng chứ chẳng có hiệu trưởng trường nào bị chất vấn cả.

Dự thảo của Bộ yêu cầu các dự án thi riêng của các trường phải xây dựng theo mẫu gồm 11 phần – từ mục tiêu đến nguyên tắc, phương thức, lịch trình, lộ trình, tổ chức, chính sách, nguồn lực, giải pháp đảm bảo chất lượng, lịch sử quá khứ… - và thực thi theo phương án góp ý “3 vòng”: vòng 1 xin ý kiến góp ý của sinh viên, cán bộ , giảng viên nhà trường, vòng 2 xin ý kiến góp ý của Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục, vòng 3 xin ý kiến góp ý của xã hội. Nếu được đồng thuận thì Bộ sẽ phê duyệt cho thực hiện.

Dự thảo cũng nêu lên các nguyên tắc mà các trường khi tổ chức thi riêng phải tuân thủ, trong đó có việc đảm bảo “3 không”: không luyện thi, không tiêu cực, và không theo số lượng – tức không được tuyển theo cách lấy cho đủ chỉ tiêu mà phải có ngưỡng chất lượng được xác định trước. Ngoài ra còn 3 cái “không được”: các trường thi riêng không được sử dụng kết quả thi 3 chung, không được sử dụng kết quả thi riêng của trường khác, không được tự ấn định ngày thi.

Follow
4.7 Star App Store Review!
Cpl.dev***uke
The Communities are great you rarely see anyone get in to an argument :)
king***ing
Love Love LOVE
Download