10 ứng dụng miễn phí để ra mắt startup công nghệ với 0 đồng

Những ứng dụng miễn phí trong vòng 1 năm. 1. Miễn phí 50$ vào tài khoản Digital Ocean Mô tả: Bạn có thể lưu trữ ứng dụng của mình tại đây. Và với kế hoạch 5$/tháng, bạn có thể tồn tại trong vòng 10 tháng mà không phải trả một đồng. Cách đăng kí: Bạn phải là sinh viên và đăng kí tài khoản tại https://education.github.com/pack 2. Miễn phí tên miền .me trong vòng 1 năm Mô tả: Với phần mềm miễn phí này, bạn có thể lưu trữ dữ liệu web hoàn toàn miễn phí. Cách đăng kí: Bạn phải là sinh viên và đăng kí tài khoản tại https://education.github.com/pack 3. Miễn phí chứng nhận SSL trong vòng 1 năm Ngay cả khi bạn đã giới thiệu, bạn cũng nên mã hóa những thong tin nhạy cảm chẳng hạn như thong tin đăng nhập của người dung. Bạn có thể dung hoàn toàn miễn phí trong vòng 1 năm. Cách đăng kí: Bạn phải là sinh viên và đăng kí tài khoản tại https://education.github.com/pack Những phần mềm miễn phí này cho phép bạn tồn tại trong vòng 1 năm. Và nếu bạn tham gia chung với những sinh viên khác, bạn có thể miễn phí nhiều hơn 1 năm. Những ứng dụng miễn phí mãi mãi 4. Miễn phí hosting tại Heroku Mô tả: Nếu bạn muốn kiểm tra ứng dụng của mình một cách đơn giản trước khi giới thiệu, ban có thể lưu trữ ứng dụng của mình tại đây bao lâu bạn muốn. Họ có chế độ tắt mỗi 6 tiếng mỗi 24 giờ. Nhưng nó là lựa chọn hợp lí cho mục đích kiểm tra. Cách đăng kí: Đăng kí tại https://www.heroku.com/pricing 5. Miễn phí hosting database tại mLab Một cách tốt để thực hành việc tách lưu trữ dữ liệu khỏi ứng dụng thật. Bạn có thể làm điều đó miễn phí với 500MB lưu lượng. Cách đăng kí: Đăng kí tại https://www.heroku.com/pricing

4.7 Star App Store Review!
Cpl.dev***uke
The Communities are great you rarely see anyone get in to an argument :)
king***ing
Love Love LOVE
Download

Select Collections