Thông tin cần biết về giấy phép lao động

Hỏi: doanh nghiệp tôi đang ký hợp đồng với 1 công dân người nước ngoài đảm nhiệm vị trí chuyên gia và người này từ doanh nghiệp khác chuyển đến, đã có Giấy phép lao động đến tháng 2/2015 là hết hạn. Công ty có phải xin cấp Giấy phép lao động mới cho người này hay không? Mong nhận được lời tư vấn của luật sư.

dịch vụ xin giấy phép lao động

thủ tục gia hạn giấy phép lao động

Tư vấn: Căn cứ theo Nghị định 102/2013/NĐ-CP ngày 05/9/2013 quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về lao động nước ngoài làm việc ở Việt Nam, Thông tư 03/2014/TT-BTP ngày 20/01/2014 quy định chi tiết nghị định 102/2013/NĐ-CP, Nghị quyết 47 ngày 08/7/2014 trong Phiên họp thường kỳ của CP.

Theo đó, tại Điều 7 Thông tư 03/2014/TT-BLĐTBXH ngày 20/01/2014, chỉ một vài trường hợp sau mới được cấp lại giấy phép lao động:

–Giấy phép lao độngcủa công dân nước ngoài bị mất, hư hỏng.

–Thay đổi nội dung được ghi trên giấy phép lao động đã cấp: họ, tên; ngày, tháng, năm sinh; quốc tịch; số hộ chiếu; nơi công.

Địa điểm làm việc ghi trên giấy phép lao động là địa chỉ người lao động nước ngoài công tác. Thay đổi địa chỉ làm việc ghi trên giấy phép lao động là việc người lao động nước ngoài được cử, điều động hay biệt phái tới làm việc toàn bộ thời gian tại chi nhánh, văn phòng đại diện hay địa chỉ khác của người sử dụng lao động tại cùng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Vì vậy, với trường hợp của doanh nghiệp bạn là người lao động đã được cấp giấy phép lao động làm việc ở 01 doanh nghiệp khác, nay chuyển sang làm việc cho doanh nghiệp bạn thì phải tiến hành thủ tục xin cấp mới GPLĐ.

Thủ tục cấp mới GPLĐ như sau:

–Trước tiên, Công ty bạn cần làm công văn để được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt vị trí công tác cho người lao động là người nước ngoài.

–Sau khi được chấp thuận vị trí công việc sử dụng lao động là công dân người nước ngoài, doanh nghiệp bạn nộp bộ hồ sơ cấp mới GPLĐ và chờ nhận kết quả.

gia hạn giấy phép lao động

4.7 Star App Store Review!
Cpl.dev***uke
The Communities are great you rarely see anyone get in to an argument :)
king***ing
Love Love LOVE
Download

Select Collections