Red Velvet _Dumb Dumb_Music Video

"Nhung đỏ" sẽ phát hành album đầy đủ đầu tiên của họ "Quỷ đỏ" vào 09 tháng 9 lúc nửa đêm (KST)

Album sẽ bao gồm tổng cộng 10 bài hát trong đó có ca khúc dẫn đầu "Dumb Dumb"

Kiểm tra các video âm nhạc của "Dumb Dumb" Red Velvet bây giờ!

Follow
4.7 Star App Store Review!
Cpl.dev***uke
The Communities are great you rarely see anyone get in to an argument :)
king***ing
Love Love LOVE
Download

Select Collections