Tính năng hay: Thao tác một tay trên Samsung Galaxy Note 5

thao tác một tay trên Samsung Galaxy Note 5

Tính năng thao tác một tay trên Samsung Galaxy Note 5

Samsung Galaxy Note 5

Samsung Galaxy Note 5

Do tính năng thao tác bằng một tay trên Samsung Galaxy Note 5 không được kích hoạt mặc định. Vì vậy, để kích hoạt tính năng này bạn có thể thực hiện các bước sau:

+ Bước 1:

+ Bước 2:

+ Bước 3:

cách sử dụng tính năng thao tác một tay trên Samsung Galaxy Note 5trang chủ: www.4-sl

Mẹo tiết kiệm pin cho Samsung Galaxy Note 5

4.7 Star App Store Review!
Cpl.dev***uke
The Communities are great you rarely see anyone get in to an argument :)
king***ing
Love Love LOVE
Download

Select Collections