Kim Han Bin (B.I)

GIF

Hướng dẫn sử dụng Hanbin

Chữ ngầu đi với chữ ngâu một vần.

Trên sân khấu, trong phòng tập là B. I ngầu lòi

Ngoài đời là Hanbin ngâu si

Nên phân biệt rõ 2 người để tránh bị sốc khi tìm hiểu. :)))

Không nên cho Bin tự seo - phi vì mặt trông sẽ rất thộn.

Bin bị cận nặng nên có tật hay nheo mắt ( mà người ngoài nhìn sẽ tưởng thằng này đang muốn đánh nhau :)))))

Tìm hiểu thêm về iKON

https://www.vingle.net/collections/4090200-iKON-cute

https://www.youtube.com/watch?v=TiJp680Wy1A&list=PLTg7-_P45TWqvUo6JFPWr8McP6TAiMNwx

Follow
4.7 Star App Store Review!
Cpl.dev***uke
The Communities are great you rarely see anyone get in to an argument :)
king***ing
Love Love LOVE
Download

Select Collections