kiểu tóc dài thẳng mượt

-Sử dụng một phần tóc bên tết ( bện) chặt tóc lại.

-Kéo toàn bộ phần tóc đã tết lệc sang phía bên kia và sử dụng chun buộc tóc buộc lệch toàn bộ tóc lại

-Kéo lệch toàn bộ phần tóc sang một phía.

-Để ra 1 hoặc 2 lọn tóc, còn lại bạn buộc lệch hết tóc lên.

-Sử dụng lọn tóc kia để buộc vào phần chun cột, giúp che phần chun cột đi. Sau đó dùng kẹp ghim cố định phần tóc cột lại.

4.7 Star App Store Review!
Cpl.dev***uke
The Communities are great you rarely see anyone get in to an argument :)
king***ing
Love Love LOVE
Download

Select Collections