On My Own -AMBER

AMBER mới "On My Own (Feat.Gen Neo)" và video âm nhạc của nó đã được phát hành.

"On My Own (Feat.Gen Neo)", đồng sáng tác và sáng tác bởi AMBER, là một ca khúc pop ballad và nó cung cấp một thông điệp hy vọng cho những người đang làm hết sức mình trong lĩnh vực riêng của họ.

Ngoài ra các video âm nhạc được đạo diễn bởi cô quá. Vì vậy, thưởng thức các video âm nhạc và thể hiện rất nhiều tình yêu và hỗ trợ! Cuối cùng, kênh YouTube chính thức AMBER của bây giờ đã có. Vì vậy, xin vui lòng đăng ký kênh của mình và khám phá tài năng của mình!

Follow
4.7 Star App Store Review!
Cpl.dev***uke
The Communities are great you rarely see anyone get in to an argument :)
king***ing
Love Love LOVE
Download

Select Collections