Giới thiệu "Thư viện khởi nghiệp"

Để thuận tiện cho việc nghiên cứu cũng như tìm kiếm thông tin về thị trương startup trong và ngoài nước , BQT forum xin giới thiệu với các bạn chuyên mục "Thư viện khởi nghiệp" bao gồm thông tin xoay quanh Startup ở tất cả các lĩnh vực theo topic được chúng mình đưa ra và tổng hợp hang tuần, rất mong các bạn sẽ nhiệt tình tham gia đóng góp giúp cho chuyên mục ngày càng phong phú và trở thành một "Thư viện Startup" đúng nghĩa. Topic của tuần này là "E-commerce"

Cards you may also be interested in
4.7 Star App Store Review!
Cpl.dev***uke
The Communities are great you rarely see anyone get in to an argument :)
king***ing
Love Love LOVE
Download

Select Collections