Hoa ngô đồng điểm tô sắc hồng trong Đại Nội Huế

Từ lầu Ngũ Phụng trên Ngọ Môn nhìn về điện Thái Hòa, bạn có thể thấy thấp thoáng những cây ngô đồng trong Cấm Thành. Sách Đại Nam nhất thống chí (Quốc sử quán Triều Nguyễn), quyển 2 – Thừa Thiên Phủ, mục Mộc chép về cây ngô đồng như sau: “Đời Minh Mệnh (Minh Mạng) được từ Quảng Đông đem về, trồng ở hai bên gốc điện Cần Chánh. Lại sai biền binh đem lá lên các núi để tìm khắp, tìm được đem trồng ở các góc điện”.

Những cây ngô đồng ở sân Điện Cần Chánh trong Tử Cấm Thành (điện đã bị phá hủy, nay chỉ còn tả vu, hữu vu) đã được trồng từ thời vua Minh Mạng, cách đây khoảng 200 năm. Tuy nhiên, nghiên cứu khoa học cho thấy tuổi những cây ngô đồng hiện còn là những cây trồng thay thế với tuổi khoảng vài chục năm.

Follow
4.7 Star App Store Review!
Cpl.dev***uke
The Communities are great you rarely see anyone get in to an argument :)
king***ing
Love Love LOVE
Download

Select Collections