Nhãn lồng, Phố Hiến - Hưng Yên

Nhãn lồng trong tiếng Việt có thể là:

Người dân miền Bắc Việt Nam gọi một giống nhãn (Dimocarpus longan), có nguồn gốc từ tỉnh Hưng Yên.

Người dân miền Nam Việt Nam gọi loài lạc tiên (Passiflora foetida) và một số loài khác thuộc chi Lạc tiên.

4.7 Star App Store Review!
Cpl.dev***uke
The Communities are great you rarely see anyone get in to an argument :)
king***ing
Love Love LOVE
Download

Select Collections