Cách kiểm tra điểm Kết Nối Dài Lâu Mobifone

Kết Nối Dài Lâu Mobifone

Kiểm tra điểm Kết Nối Dài Lâu Mobifone

Cách kiểm tra điểm Kết Nối Dài Lâu Mobifone

Để kiểm tra điểm Kết Nối Dài Lâu Mobifone thuê bao bao, bạn chỉ cần soạn 1 tin nhắn duy nhất theo cú pháp:

HH gửi 9237 (miễn phí)

Sau khi gửi tin nhắn thành công, bạn sẽ nhận được một tin nhắn trả về bao gồm các thông tin:

Điểm tích lũy Điểm xét hạng Xếp hạng của thuê bao

Cách xếp hạng hội viên Kết Nối Dài Lâu Mobifone

Hiện nay, chương trình Kết Nối Dài Lâu Mobifone đang có 5 Hạng Hội Viên khác nhau là: Đồng, Bạc, Titan, Vàng và Kim Cương.

Hạng hội viên của thuê bao được xét dựa vào số điểm xét hạng của thuê bao đó trong kỳ xét hạng trước đó, cụ thể cách xét như sau:

Đồng: dưới 4.000 điểm Bạc: 4.000 điểm đến dưới 8.000 điểm Titan: 8.000 điểm đến dưới 18.000 điểm Vàng: 18.000 điểm đến dưới 24.000 điểm Kim Cương: trên 24.000 điểm

cách đổi điểm Kết Nối Dài Lâu Mobifone

xếp hạng hội viên Kết Nối Dài Lâu Mobifone

Xem thêm:

Cách bắn tiền Mobifone sang Mobifone

Follow
4.7 Star App Store Review!
Cpl.dev***uke
The Communities are great you rarely see anyone get in to an argument :)
king***ing
Love Love LOVE
Download

Select Collections