Cuộc thi khởi nghiệp từ ý tưởng phát triển xã hội

SOCIAL INNOVATION CAMP 2016 là cuộc thi tìm kiếm, phát triển những sản phẩm Khoa Học, Công Nghệ nhằm giải quyết các vấn đề xã hội cấp bách, hướng tới tạo ra những giải pháp mang tính bền vững liên quan tới các vấn đề: môi trường, y tế, thực phẩm, người khuyết tật, đời sống,…

Các đội thi với các sản phẩm tiềm năng nhất sau cuộc thi sẽ tiếp tục được hỗ trợ, ươm mầm và kêu gọi vốn đầu tư, hướng tới phát triển thành những khởi nghiệp, doanh nghiệp bền vững Năm 2016, cuộc thi được tổ chức trên phạm vi cả nước, diễn ra tại 03 thành phố lớn: Hà Nội, Đà Nẵng, Tp. Hồ Chí Minh

4.7 Star App Store Review!
Cpl.dev***uke
The Communities are great you rarely see anyone get in to an argument :)
king***ing
Love Love LOVE
Download

Select Collections