Đảng và Nhà nước vừa có công văn gửi BHXH: Quán triệt chỉ thị, nghị quyết, quy định của Đảng.

[chukysovnpt.com.vn]-Việt Nam BHXH nhận được công văn của Đảng và Chí phủ thông qua Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ lần thứ VI về việc quán triệt thực hiên các chỉ thị, nghị quyết, quy định của Đảng. Tham gia buổi Hội nghị gồm có: Đồng chí Nguyễn Thị Minh, Bí thư Đảng uỷ, Thứ trưởng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam chủ trì Hội nghị.

Hội nghị đã được nghe đồng chí Lê Văn Thái – Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức, Đảng uỷ khối các cơ quan Trung ương quán triệt Quy định số 29-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng; Nghị quyết số 01-NQ/ĐUK của Ban chấp hành Đảng bộ Khối về nâng cao chất lượng chi bộ trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương; Chỉ thị số 01-CT/ĐUK của Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối về bảo vệ chính trị nội bộ. Đồng chí Dương Văn Thắng, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng uỷ cơ quan BHXH Việt Nam quán triệt Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 03-KH/TW của Ban Bí thư Trung ương về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Chỉ thị số 03-CT/ĐUK của Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối về tăng cường xây dựng đội ngũ báo cáo viên, cộng tác viên.

Cũng tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Nga, Phó Bí thư Đảng uỷ đã báo cáo kết quả công tác quý III/2016 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm công tác quý IV/2016; báo cáo kết quả thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát năm 2016. Theo đó, trong quý III/2016, Đảng ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XII của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương; ban hành chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XII của Đảng bộ Khối; kịp thời phổ biến, quán triệt, tuyên truyền các quy định của Đảng, các văn bản, hướng dẫn của cấp ủy cấp trên; thực hiện tổng kết công tác dân vận, sơ kết Nghị quyết số 03-NQ/ĐUK về “Tăng cường và nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng bộ Khối”; quan tâm kiện toàn cấp ủy các tổ chức đảng trực thuộc, tham gia công tác cán bộ với Ban Cán sự Đảng theo quy định; tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) gắn với việc tổng kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương, đạo đức Hồ Chí Minh”; chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc theo Chỉ thị số 01-CT/TW ngày 23/6/2016 của Đảng ủy Khối về “Tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương”; lãnh đạo, chỉ đạo công tác đại hội các cấp của các tổ chức đoàn thể nhiệm kỳ 2017-2022 về công tác chuẩn bị nhân sự, báo cáo chính trị, kế hoạch tổ chức đại hội.

Mặt khác, Đảng ủy cũng đã phối hợp với Ban Cán sự Đảng lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị, BHXH địa phương hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch quý III/2016: Tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 79,6% dân số; chỉ đạo tiếp tục rà soát cắt giảm thủ tục hành chính; triển khai nhiều giải pháp phát triển đối tượng, tập trung triển khai tốt công tác BHYT học sinh, sinh viên; ký quy chế phối hợp, trao đổi, cung cấp thông tin, tài liệu trong viêc khởi kiện ra toà án đối với các hành vi vi phạm pháp luật về BHXH, BHYT, BH thất nghiệp giữa BHXH Việt Nam và Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam; tăng cường kiểm soát chi phí KCB BHYT, hạn chế tình trạng bội chi quỹ KCB BHYT năm 2016.

Đặc biệt, tại Hội nghị lần này, Đảng bộ cơ quan BHXH Việt Nam đã tổ chức trao tặng huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đồng chí Đỗ Văn Sinh, nguyên Phó Bí thư Đảng ủy, nguyên Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam, nay là Ủy viên thường trực Ủy ban Kinh tế Quốc hội.

chữ ký số

4.7 Star App Store Review!
Cpl.dev***uke
The Communities are great you rarely see anyone get in to an argument :)
king***ing
Love Love LOVE
Download

Select Collections