GRS – TIÊU CHUẨN TÁI CHẾ TOÀN CẦU

GRS – Tiêu chuẩn tái chế toàn cầuLịch sử hình thành:

GRS

Tiêu chuẩn GRS là một bộ tiêu chuẩn quốc tế tự nguyện và đầy đủ, đặt ra các yêu cầu về chứng nhận của bên thứ ba về thành phần tái chế, chuỗi hành trình sản phẩm, hoạt động xã hội và môi trường và hạn chế về hóa chất.


Đối tượng áp dụng tiêu chuẩn GR

Tiêu chuẩn GRS áp dụng cho tất cả các công ty sản xuất hoặc kinh doanh các sản phẩm tái chế, bao gồm các công đoạn chế biến, sản xuất, đóng gói, dán nhãn, kinh doanh và phân phối tất cả các sản phẩm tối thiểu 20% vật liệu tái chế. Tiêu chuẩn này áp dụng cho chuỗi cung ứng đầy đủ, xác định địa chỉ nguồn gốc,nhãn dán, nguyên tắc môi trường và các yêu cầu xã hội. Nhờ phát triển với ngành công nghiệp dệt, GRS cũng có thể áp dụng cho các sản phẩm từ bất kỳ ngành công nghiệp nào.


Mục tiêu áp dụng của tiêu chuẩn chứng nhận GRS

ü Liên kết với các định nghĩa trên nhiều ứng dụng.

ü Theo dõi điều kiện đầu vào và ra của vật liệu tái chế.

ü Điều kiện để khách hàng có thêm niềm tin lựa chọn

ü Giảm thiểu các tác động có hại của sản xuất đến con người và môi trường.

ü Đảm bảo rằng các tài liệu trong sản phẩm được tái chế và xử lý đúng yêu cầu

ü Thúc đẩy sự đổi mới trong việc giải quyết các vấn đề chất lượng trong việc sử dụng các nguyên vật liệu tái chế.


Nội dung của tiêu chuẩn tái chế toàn cầu GRS

Bộ tiêu chuẩn GRS có 5 phần ứng với mỗi nội dung chủ đề cốt lõi của tiêu chuẩn tái chế

Ø Phần A - Thông tin chung.

Ø Phần B - Yêu cầu xã hội.

Ø Phần C - Yêu cầu về môi trường.

Ø Phần D - Yêu cầu về Hóa chất.

Ø Phần E - Công cụ và Tài Nguyên.

Các yêu cầu xã hội của GRS áp dụng cho tất cả các hoạt động trong tổ chức được chứng nhận dựa trên các nguyên tắc của tuyên bố ILO bao gồm nguyên tắc cơ bản và quyền tại nơi làm việc.

ILO


tái chế toàn cầu GRS

- Xác định nguồn gốc tái chế trong hàng dệt dọc theo toàn bộ dây chuyền

- Yêu cầu về môi trường

- Trách nhiệm xã hội theo công ước của ILO

- Hạn chế trong việc sử dụng hoá chất.


đào tạo GRS

https://www.youtube.com/channel/UCVs6dPJOWKWmzcKG-RiVe-g http://www.knacert.com/dich-vu/chung-nhan-he-thong/dao-tao--chung-nhan-fsc-coc-fm-148
Follow
4.7 Star App Store Review!
Cpl.dev***uke
The Communities are great you rarely see anyone get in to an argument :)
king***ing
Love Love LOVE
Download

Select Collections