Chính thức đưa luật thuế mới cho các dòng xe nhập khẩu

Sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu ôtô đã được bổ sung vào danh mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Quy định này nằm trong Luật đầu tư vừa được Quốc hội thông qua và có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2017.

Sáng ngày 22/11, Quốc hội đã thông qua dự án Luật sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục 4 của Luật Đầu tư. Theo đó, ngành nghề kinh doanh dịch vụ bảo hành, bảo dưỡng xe hơi vẫn là nghề kinh doanh có điều kiện. Ngành nghề lắp ráp, sản xuất, nhập khẩu ôtô cũng được bổ sung vào danh mục này.

Ủy ban thường vụ quốc hội nhận thấy ôtô là phương tiện có khả năng gây mất an toàn cao. Do đó, dịch vụ bảo dưỡng, bảo hành, cần tuân thủ các điều kiện nghiêm ngặt để đảm bảo quyền lợi cho người tiêu dùng, an toàn giao thông, đồng thời hạn chế tác động có hại tới môi trường, sức khỏe cộng đồng.

Việc bổ sung ngành nghề sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu ôtô là phù hợp với Chiến lược phát triển ngành công nghiệp xe hơi đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2035 đã được Thủ tướng chính phủ phê duyệt vào ngày 16/7/2014 theo Quyết định số 1168/QĐ-TTg. Ngoài ra cũng đảm bảo đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng sản phẩm, bảo vệ môi trường, quyền lợi người tiêu dùng…

Bảng giá xe Suzuki 2016

Follow
4.7 Star App Store Review!
Cpl.dev***uke
The Communities are great you rarely see anyone get in to an argument :)
king***ing
Love Love LOVE
Download

Select Collections