Van 3 lá nằm ở buồng tim phải, ngăn không cho dòng máu chảy ngược từ tâm thất phải lên nhĩ phải ở thì tâm thu thất (tim co bóp).

4.7 Star App Store Review!
Cpl.dev***uke
The Communities are great you rarely see anyone get in to an argument :)
king***ing
Love Love LOVE
Download

Select Collections