tế bào thực hiện trình diện kháng nguyên

Tế bào trình diện kháng nguyên là các tế bào có chức năng bắt giữ vi sinh vật xâm nhập vào cơ thể và những kháng nguyên lạ khác. Sau đó, trình diện chúng tới tế bào lympho đồng thời cung cấp tín hiệu để kích thích, tăng sinh và biệt hóa tế bào lympho.

https://roiloanmiendich.com/hieu-biet-co-ban-ve-trinh-dien-khang-nguyen/

4.7 Star App Store Review!
Cpl.dev***uke
The Communities are great you rarely see anyone get in to an argument :)
king***ing
Love Love LOVE
Download