Tự học giao tiếp tiếng hàn - cấu trúc câu cơ bản

Cấu Trúc Câu Chính Trong Tiếng Hàn


1. Chủ ngữ 가/이 + vị ngữ 는/은


Ví Dụ :

Tự học giao tiếp tiếng hàn cơ bản - cấu trúc câu

- 내 애인이 예쁩니다. ------------- người yêu tôi đẹp

- 날씨가 좋습니다. ------------- thời tiết đẹp


Bảng chữ cái Hàn và bí quyết để học phụ âm tiếng Hàn


2. Chủ ngữ 가/이 + tân ngữ + 를/을 + động từ 는/은


- Dùng 가, 는 khi từ làm chủ ngữ không có patxim

- Dùng 은, 이 khi từ làm chủ ngữ có patxim

- Dùng 를 khi từ làm tân ngữ không có patxim

- Dùng 을 khi từ làm tân ngữ có patxim


Ví Dụ


- 저는 친구를 만납니다. ------- tôi gặp bạn

- 그는 장미꽃을 좋아합니다. ------- anh ấy thích hoa hồng
Các Thì Trong Tiếng Hàn Quốc


A. Thì hiện tại : Đang


Động Từ + 은/는


Ví dụ :


먹다 먹는다 đang ăn

가다 간다 đang đi


B. Thì quá khứ : đã


Động Từ + 았 (었, 였) 다

Ví dụ :

오다 왔다 đã đến

먹다 먹었다 đã ăn


Tự học tiếng Hàn cơ bản tại nhà một cách hiệu quả


C. Thì tương lai: sẽ


Động từ + 겠다


Ví dụ :

하다 하겠다 sẽ làm

기다리다 기다리겠다 sẽ chờ


Động từ + (으)ㄹ 것


Ví Dụ :

하다 할것이다. sẽ làm

가다 갈것이다. sẽ chờ


D. Thì hiện tại tiếp diễn


Động Từ + 고 있다

Ví Dụ :

가다 가고 있다 Đang đi

먹다 먹고 있다 Đang đến
Cách Chia Phủ Định : Không, Không Phải


Động Từ + 지 않다

안 + Động Từ

Danh Từ + 아니다

Ví Dụ :

가다 (đi) 가지 않다 không đi

했다 (đã làm) 안했다 đã không làm

학생 (học sinh) 학생 아니다 không phải học sinh


Các Thô Sử Dụng Cuối Câu


1. Ngôn ngữ viết , nói một cách mô phạm, tôn kính


Nếu các động từ, tính từ có PATXIM


Động /Tính Từ + 습니다


Nếu không có PATXIM


Động/Tính Từ + ㅂ니다

Ví dụ

먹다 먹습니다 ăn

가깝다 가깝습니다 gần

하다 합니다 làm

예쁘다 예쁩니다 đẹp


2. Ngôn ngữ nói


Thêm 아요, 어요, 워요 tùy theo nguyên âm cấu thành thân động từ

Ví dụ :

먹다 먹어요 ăn

작다 작아요 nhỏ

크다 커요 lớn

눕다 누워요. nằm


3. Nói viết thực sự tôn kính


Động/Tính Từ + 시

Ví Dụ :

만나다 만나시다 Gặp gỡ

왔다 왔시다 Đến

Hi vọng rằng với bài viết này các bạn sẽ nắm vững được cấu trúc câu trong tiếng hàn, các thì và cách sử dụng câu.

Bạn đã tìm được cảm hứng học tiếng pháp chưa ? Hãy tìm cho mình một động lực thật tốt để học tiếng pháp nhé! Nếu bạn muốn là một người học tiếng Pháp tốt, bạn sẽ cần phải chú tâm đến chính việc học tiếng Pháp của mình ngay từ lúc đầu. Bạn nên sử dụng thời gian cho việc học tiếng Pháp thật nhiều, điều đó sẽ giúp bạn tiến bộ nhanh hơn. Muốn khá việc gì đó thì bạn nên bước ra và làm chúng nhiều lần, tìm ra nhiều hướng đi khác nhau. Tìm được thứ mình yêu thích, cũng giống như tìm được kho báu vậy, đôi khi chúng ta bị kẹt lại và khó tìm được nó, bạn đã có cảm hứng học tiếng Pháp chưa ?.
Follow
4.7 Star App Store Review!
Cpl.dev***uke
The Communities are great you rarely see anyone get in to an argument :)
king***ing
Love Love LOVE
Download

Select Collections