Sắp thay đổi cấu trúc [bài thi|đề thi} TOEIC?

Có thể các bạn đã biết là từ tháng 6/2016 thì đã có đề thi TOEIC kiểu mới được áp dụng tại Nhật Bản và Hàn Quốc, thì nay đề thi kiểu mới sẽ chuẩn bị được áp dụng toàn cầu bắt đầu từ tháng 4/2018. Thông tin này từ trang web của ETS, đơn vị ra đề thi đưa ra, các bạn quan tâm đến đề thi TOEIC mới nhất nhớ chú ý nha:


Cấu trúc đề thi TOEIC kiểu mới sẽ có một số thay đổi nhỏ, cụ thể là Part 1, Part 2 và Part 5 sẽ có số lượng câu hỏi giảm xuống, và Part 3, Part 4, Part 6, Part 7 có số lượng câu hỏi tăng lên. Việc thay đổi số câu hỏi trong đề thi TOEIC mới nhất được nhiều người đánh giá rằng sẽ làm mất nhiều thời gian để làm bài thi hơn, vì các phần tăng số câu hỏi thường hơi dài.


Ngoài việc thay đổi số lượng câu hỏi ở các part, đề thi TOEIC kiểu mới còn có một số loại câu hỏi mới như:

+ Part 3 có một số đoạn hội thoại có 3 người nói chuyện với nhau (thay vì 2 người như trước đây)

+ Part 3 và Part 4 có dạng câu hỏi vừa nghe vừa xem biểu đồ

+ Part 3 và Part 4 có dạng câu hỏi về ngụ ý của một câu trong tình huống riêng trong bài

+ Part 6 và Part 7 có dạng câu hỏi điền cả 1 câu vào chỗ trống.


ất cả những gì bạn cần biết về đề thi TOEIC kiểu mới năm 2018


Ngoài việc thay đổi cấu trúc và thêm vào các loại câu hỏi mới thì đề thi TOEIC mới sẽ đưa vào nhiều yếu tố ngôn ngữ đời thường vào hơn, cụ thể là:

+ Part 2 và Part 3 có nhiều câu trả lời ngắn chứ không đầy đủ chủ ngữ vị ngữ.

+ Part 2 và Part 3 có một số dạng nói nuốt âm, kiểu như "going to" thành "gonna" mà bạn hay nghe thấy trong phim vậy.

+ Part 7 có các bài đọc là các tin nhắn, đoạn chat...

Follow
4.7 Star App Store Review!
Cpl.dev***uke
The Communities are great you rarely see anyone get in to an argument :)
king***ing
Love Love LOVE
Download

Select Collections