Làm bài thi thử TOEIC có giải thích đầy đủ từng câu

Làm bài thi thử TOEIC trước khi "ra trận" là một cách hay, vì bạn sẽ vừa làm quen cách làm đề thi thật, vừa biết được sức lực hiện tại của mình tới đâu rồi.


Sách đề thi thì bao la ở ngoài nhà sách nhưng mà khi làm xong thì thường chỉ có đáp án để dò lại và chấm điểm, ngoài ra thì sách cũng không giải thích được lý do vì sao phải chọn đáp án đó, mà không hiểu cách chọn đáp án thì làm sao rút kinh nghiệm làm bài được.


Mình biết có một trang web đã giải quyết vấn đề khó nhằn này đó là giasutoeic.com. Mỗi câu trong đề thi TOEIC đều được dịch câu hỏi, dịch các lựa chọn A B C D, và quan trọng nhất là giải thích vì sao chọn đáp án đó.


Nhờ mấy phần dịch và giải thích cụ thể này mà mình sẽ hiểu được tại sao câu hỏi này phải chọn đáp án A chứ không chọn B. Mình thấy trang web này cuối cùng cũng đã giải quyết được vấn đề nhức nhối này của rất nhiều người luyện thi Toeic.


Ví dụ trên web:

The _____ of the new computer network was apparent among the employees after only a few months.

A. popular

B. popularize

C. popularity

D. popularized


Đáp án + giải thích:

The _____ of the new computer network was apparent among the employees after only a few months. --> Sự phổ biến của mạng máy tính mới là rõ ràng với các nhân viên chỉ sau một vài tháng.

A. popular --> phổ biến (tính từ)

B. popularize --> làm cho phổ biến (động từ nguyên mẫu BARE INF)

C. popularity --> sự phổ biến, nổi tiếng (danh từ)

D. popularized --> (động từ dạng V_ed)

Phía sau mạo từ THE chúng ta cần một danh từ hoặc cụm danh từ vì vậy chọn C.


https://giasutoeic.com/de-thi-toeic/


đề thi thử toeic có đáp án

4.7 Star App Store Review!
Cpl.dev***uke
The Communities are great you rarely see anyone get in to an argument :)
king***ing
Love Love LOVE
Download

Select Collections