๐Ÿ’œ๐Ÿ’œ

presentation


ParkJimin ๏ฝฅ Taehyung ๏ฝฅ BTS ๏ฝฅ Jungkook
JIMIN I love him so much!๐Ÿ’ž๐Ÿ˜๐Ÿ’›TAE = Bias wrecker๐Ÿ˜๐Ÿ’ž๐Ÿ’œI wanna see them so badly!! 4th president = Jimin. 2nd president = boykpopgroyp
Follow
4.7 Star App Store Review!
Cpl.dev***uke
The Communities are great you rarely see anyone get in to an argument :)
king***ing
Love Love LOVE
Download