Mách bạn Chi phí lắp đặt cửa cho dự án chi tiết nhất

báo giá cửa thép vân gỗ Koffmann

Những ước tính này KHÔNG thay thế cho báo giá bằng văn bản từ các công ty cung cấp. Koffmann khuyên bạn nên liên hệ với tư vấn viên của các nhà cung cấp có uy tín để đánh giá chính xác công việc cần thiết và chi phí cho việc lắp đặt của bạn – trước khi đưa ra bất kỳ quyết định hoặc cam kết nào.

DỰ TOÁN CHI PHÍ BAO GỒM


Chi phí cửa mà bạn chọn cùng các phụ kiện kèm theo. Tham khảo ở bảng trên.

Chi phí vận chuyển vật liệu / thiết bị đến và vận chuyển từ nhà cung cấp dịch vụ đến và đi từ nơi làm việc..

Chi phí để chuẩn bị nơi làm việc để lắp đặt cửa ra vào, bao gồm chi phí để bảo vệ (các) cấu trúc hiện tại, hoàn thiện, vật liệu và các thành phần.

Thời gian thiết lập lao động, thời gian huy động và chi phí tối thiểu hàng giờ thường được bao gồm cho các công việc lắp đặt cửa nhỏ.

DỰ TOÁN CHI PHÍ KHÔNG BAO GỒM

Chi phí cho việc loại bỏ, di dời, sửa chữa hoặc sửa đổi hệ thống khung, bề mặt, điện và hệ thống ống nước hiện có – hoặc đưa các hệ thống đó tuân thủ các quy tắc xây dựng hiện tại.


Chi phí kiểm tra và khắc phục vật liệu nguy hiểm (amiăng, chì, v.v.).

Tổng thầu và đánh dấu để tổ chức và giám sát việc lắp đặt cửa ra vào. Thêm 13% đến 22% vào tổng chi phí ở trên nếu một tổng thầu sẽ giám sát dự án này.

Thuế bán hàng trên vật liệu và vật tư.

Giấy phép hoặc phí kiểm tra (hoặc một phần trong đó) được yêu cầu bởi bộ phận xây dựng địa phương cho dự án tổng thể của bạn.

Liên hệ với chúng tôi

Nguồn: https://cuathepkoffmann.wordpress.com/2019/05/03/chi-phi-lap-dat-cua-cho-du-an-chi-tiet-nhat/

4.7 Star App Store Review!
Cpl.dev***uke
The Communities are great you rarely see anyone get in to an argument :)
king***ing
Love Love LOVE
Download

Select Collections