Doanh nghiệp rủi ro dừng sử dụng hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế

các công ty, doanh nghiệp kinh tế, doanh nghiệp khác phải dừng việc tiêu dùng hóa đơn điện tử không mang mã của cơ thuế quan và chuyển sang dùng hình thức hóa đơn có mã – Đây là nội dung được nói tới tại Khoản b Điểm 3 Điều 10 dự thảo Thông tư chỉ dẫn thực hiệnNghị định 119/2018/NĐ-CP. Dự thảo đã hoàn thành công đoạn lấy ý kiến đóng góp phổ thông và Thông tư chính thức sẽ sớm được ban hành chỉ cần khoảng đến.


đơn vị rủi ro bị buộc giới hạn sử dụng hóa đơn điện tử ko sở hữu mã của cơ quan thuế

Hóa đơn điện tử sai mã số thuế

Việc xác định các đơn vị, đơn vị thuộc diện rủi ro về thuế và phải chuyển đổi hình thức hóa đơn điện tử được thực hiện như sau:

Tổng cục ThuếTổng cục Thuế

Cơ quan thuế điều hành trực tiếpCơ quan thuế điều hành trực tiếp

Cục thuếCục thuế

Cục trưởng Cục thuếCục trưởng Cục thuế

Quyết định này ghi rõ thời khắc tổ chức, tổ chức kinh tế, đơn vị khác ko được dùng hoá đơn điện tử ko có mã của cơ thuế quan mà phải chuyển sang sử dụng hoá đơn điện tử với mã của cơ quan thuế.

Cơ thuế quanCơ thuế quanDanh sách công ty, đơn vị kinh tế, đơn vị khác thuộc cái rủi ro cao về thuế thực hiện sử dụng hóa đơn sở hữu mã của cơ quan thuế

công ty, doanh nghiệp kinh tếcông ty, doanh nghiệp kinh tế

doanh nghiệp, doanh nghiệp kinh tế, tổ chức khác thuộc trường hợp rủi ro cao về thuế thực hiện áp dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ thuế quan trong 24 tháng hoạt động liên tục. Sau thời gian 24 tháng, đơn vị, doanh nghiệp kinh tế, tổ chức khác được chuyển sang dùng hoá đơn điện tử không mã nếu được cơ quan thuế xác định không thuộc trường hợp rủi ro, giải quyết được điều kiện dùng hoá đơn điện tử ko mã, và có đề nghị đổi thay thông tin tiêu dùng hóa đơn điện tử theo loại số 01 ban hành dĩ nhiên Nghị định số 119/2018/NĐ-CP gửi cơ thuế quan.

Bài viết kỳ vọng đã cung ứng thêm cho doanh nghiệp các thông tin, kiến thức hữu dụng về hóa đơn điện tử.

Triển khai hóa đơn điện tử

4.7 Star App Store Review!
Cpl.dev***uke
The Communities are great you rarely see anyone get in to an argument :)
king***ing
Love Love LOVE
Download

Select Collections