Thành lập văn phòng đại diện công ty khác tỉnh

thành lập văn phòng đại diện

1. Khái quát về văn phòng đại diện

Theo quy định pháp luật doanh nghiệp thì văn phòng đại diện là đơn vị do doanh nghiệp thành lập nên hoàn toàn phụ thuộc vào doanh nghiệp, có nhiệm vụ đại diện theo ủy quyền cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và lợi ích của doanh nghiệp và bảo vệ các quyền hợp pháp đó.

Văn phòng đại diện có các quyền và nghĩa vụ sau đây:

- Hoạt động đúng phạm vi, mục đích được ủy quyền được ghi nhận trong giấy phép thành lập.

- Có quyền thuê mua các phương tiện và vật dụng cần thiết cho hoạt động của văn phòng.

- Có quyền tuyển dụng lao động, mở tài khoản, có con dấu của văn phòng.

- Không được thực hiện hoạt động kinh doanh nhằm mục đích sinh lợi nhuận.

- Không được giao kết hợp đồng nếu không được sự ủy quyền của công ty.

- Phải nộp thuế, lệ phí, phí và nghĩa vụ tài chính khác.

- Báo cáo hoạt động của văn phòng với công ty.

Thủ tục thành lập văn phòng đại diện khác tỉnh

2.1. Hồ sơ thành lập văn phòng đại diện khác tỉnh

Chủ thể đăng ký thành lập văn phòng đại diện tiến hành chuẩn bị hồ sơ thành lập. Hồ sơ đề nghị thành lập bao gồm:

- Thông báo về việc thành lập văn phòng đại diện. Thông báo này phải có đầy đủ các nội dung như: thông tin về công ty (tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính của công ty), thông tin về văn phòng đại diện (tên văn phòng đại diện, địa chỉ trụ sở của văn phòng đại diện dự kiến thành lập, nội dung, phạm vi hoạt động, thông tin đăng ký thuế), thông tin của người đứng đầu văn phòng đại diện, bao gồm cả số chứng minh thư, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu còn hiệu lực.

- Quyết định, biên bản họp của chủ sở hữu công ty, của cơ quan quyết định cao nhất của công ty về việc thành lập văn phòng đại diện (bản sao có công chứng, chứng thực).

- Quyết định về việc bổ nhiệm người đứng đầu văn phòng đại diện (bản sao hợp lệ, có công chứng hoặc chứng thực).

- Các giấy tờ chứng thực tư cách cá nhân của người đứng đầu văn phòng đại diện (bản sao có công chứng, chứng thực).

- Giấy tờ, tài liệu cần thiết khác.

2.2. Trình tự thành lập

Công ty tiến hành nộp hồ sơ thành lập văn phòng đại diện đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đặt trụ sở của văn phòng đại diện.

Khi nhận được hồ sơ của công ty thì cơ quan đăng ký kinh doanh tiến hành nhập thông tin vào Hệ thống thông tin quốc gia để yêu cầu về mã số của văn phòng đại diện. Trong vòng 03 ngày từ ngày nhận được hồ sơ thì cơ quan đăng ký kinh doanh tiến hành cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng đại diện của công ty.

Sau đó, cơ quan đăng ký kinh doanh nơi văn phòng đại diện đặt trụ sở phải tiến hành gửi thông tin về văn phòng đại diện của công ty đến cơ quan đăng ký kinh doanh nơi công ty đặt trụ sở chính.

thành lập công ty vốn đầu tư nước ngoài

Để thành lập văn phòng đại diện khác tỉnh với trụ sở của công ty thì công ty phải tiến hành thủ tục thành lập theo quy định. Để tìm hiểu rõ hơn về vấn đề này, liên hệ ngay đến 0965.999.345 để được tư vấn miễn phí.

Công ty Việt Luật chuyên cung cấp dịch vụ thành lập công ty tại Hà nội website: https://dangkydoanhnghiepmoi.com/
Follow
4.7 Star App Store Review!
Cpl.dev***uke
The Communities are great you rarely see anyone get in to an argument :)
king***ing
Love Love LOVE
Download

Select Collections