lời chúc giáng sinh

lời chúc giáng sinhý nghĩa nhất.


Truyền thống dung hoà của người Việt được mô tả qua phổ biến phương diện như: dung hoà, hoà hợp mang ngẫu nhiên (hành động theo khi không, ko chống lại tình cờ, thích nghi có tự nhiên); dung hoà với thị trấn hội (về mặt văn hoá tư tưởng theo nguyên tắc "không trong khoảng chối", thu nhận tinh hoa văn hoá của các dân tộc khác trong giai đoạn giao lưu, như nhạc Chăm trong cung đình, diễn trò của Trung Quốc...; về mặt tiếng nói dùng đa dạng từ vị gốc Môn - Khơme, tầy Thái, Mã Lai, Hán, Ấn Độ...; về mặt tín ngưỡng hấp thụ các thuyết Nho, Đạo, Phật, thiên chúa giáo, Tin lành..., tiếp nhận đa dạng tư tưởng của cả phương Đông lẫn phương Tây); dung hoà sở hữu con người theo nguyên tắc dĩ hoà vi quý, lưỡng trị, điều hoà quyền lợi. Chính môi trường địa lý, địa vực, dân tộc luôn với sự mở mang, xúc tiếp, giao lưu là hạ tầng để tư tưởng dung hoà xuất hiện, tăng trưởng, củng cố và như một nguyên tắc nền móng cho sự còn đó và phát triển của Việt Nam. Tính phương pháp chung của người Việt cũng được Nhận định là vui vẻ, linh động, cùng hiệp tác lao động sở hữu người khác. Tư tưởng hoà hợp đã tạo ra 1 không gian văn hoá, 1 thế sinh hoà bình, vui vẻ, ổn định cho người dân.

https://ngoinhagaubong.com/cam-nang-nha-gau/loi-chuc-20-11.html

Nguyên tắc "không từ khước, ko kì thị" như một công cụ hữu hiệu cho sự hoà hợp của văn hoá, tín ngưỡng tại Việt Nam. Trong nửa đầu thế kỷ XX, được kích thích bởi sự xúc tiếp sở hữu văn hoá phương Tây, người Việt đã thu nhận các giá trị nhân bản mới mẻ, tiến bộ của nhân chiếc, như tự do, đồng đẳng, nhân ái, nhân quyền, dân chủ. Các giá trị này đã được chào đón hết lòng bởi ý thức dung hoà của người Việt và bởi nó rất sắp mang các trị giá nhân bản cựu truyền. Cũng quá trình này, những tôn giáo cũ và mới như tôn giáo dân gian, Phật giáo, đạo gia tô, đạo Cao đài, Hoà Hảo... Đều tăng trưởng, những triết thuyết phương Tây tiên tiến như triết học Mác, phân tâm học, chủ nghĩa thực chứng, ... Nhập cảng vào Việt Nam rầm rộ và phổ thông, tạo nên 1 diện mạo mới mẻ, đầy sinh khí trong đời sống tinh thần Việt. Đặc biệt là từ Đại hội Đảng lần thứ VI năm 1986 sở hữu phổ thông cách tân và đổi mới chính sách kinh tế, tư duy chính trị đã tạo 1 bước tăng trưởng mới truyền thống dung hoà văn hoá -tôn giáo của dân tộc, giúp cho sự hội nhập của các văn hoá mới.

https://ngoinhagaubong.com

4.7 Star App Store Review!
Cpl.dev***uke
The Communities are great you rarely see anyone get in to an argument :)
king***ing
Love Love LOVE
Download

Select Collections