Thạc sỹ Bá Thị Châm

Ths Bá Thị Châm sinh năm 1976, hiện đang công tác tại Viện Hóa học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, chị đã và đang tiếp tục tạo ra các sản phẩm chăm sóc sức khỏe cho cộng đồng, khẳng định và nâng tầm giá trị của cây thuốc Việt Nam.

Thông Tin: 

http://vienhanhtoiden.com

Địa chỉ: 126 Nguyễn Xiển, Thanh Xuân, Hà Nội

Email: bathicham1976@gmail.com

Phone: 0923418463

Social:

https://medium.com/@bathicham76

https://www.linkedin.com/in/bathicham76/

https://www.reddit.com/user/bathicham76

https://www.plurk.com/bathicham76

http://www.tagged.com/bathicham76

https://www.houzz.com/pro/webuser_354852463

https://soundcloud.com/bathicham76

https://gab.com/bathicham76

https://www.instapaper.com/p/7484872

https://philpeople.org/profiles/ba-thi-cham

http://www.hi5.com/bathicham76

https://www.bibsonomy.org/user/bathicham76

https://www.slideshare.net/BaThiCham

https://www.meetup.com/fr-FR/members/297052173/

https://www.brownbook.net/account/profile/4072226

http://www.23hq.com/bathicham76/photo/62391849

https://www.facebook.com/bathicham76

https://twitter.com/ThsBThChm1

https://bathicham76.tumblr.com/

https://profiles.wordpress.org/bathicham76/

https://www.instagram.com/bathicham76/

https://www.blogger.com/profile/07589937417819645757

https://www.vingle.net/bathicham76

https://www.youtube.com/channel/UC0n3eCKUs4CsB3cXBi9JEQA/about

https://www.kickstarter.com/profile/bathicham76

https://foursquare.com/user/565740486

https://bathicham76.livejournal.com/profile

https://1shot2kill.pl/profile/21449-bathicham76/?tab=field_core_pfield_11

Hagtag: #bathicham #vienhanhtoiden #vienhanhtoidenvienhanlam #vienhanhtoidenhealthmore

Ths Bá Thị Châm sinh năm 1976, hiện đang công tác tại Viện Hóa học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, chị đã và đang tiếp tục tạo ra các sản phẩm chăm sóc sức khỏe cho cộng đồng, khẳng định và nâng tầm giá trị của cây thuốc Việt Nam. Thông Tin: Website: http://vienhanhtoiden.com Địa chỉ: 126 Nguyễn Xiển, Thanh Xuân, Hà Nội Email: bathicham1976@gmail.com Phone: 0923418463 Social: https://twitter.com/ThsBThChm1 Hagtag: #bathicham #vienhanhtoiden #vienhanhtoidenvienhanlam #vienhanhtoidenhealthmore
Follow
4.7 Star App Store Review!
Cpl.dev***uke
The Communities are great you rarely see anyone get in to an argument :)
king***ing
Love Love LOVE
Download

Select Collections