Thông báo lịch nghỉ giỗ tổ hùng vương năm 2020

2020 giỗ tổ Hùng Vương trúng ngày nàoblogvn.org

Thông báo: Lịch nghỉ giỗ tổ Hùng Vương năm 2020

Theo quy định tại điều 115 của Bộ Luật Lao Động năm 2012 người lao động được nghỉ và hưởng nguyên lương trong các ngày lễ - tết. Trong đó có ngày Lễ giỗ tổ Hùng Vương.

2/4/2020


Đi làm ngày Giỗ tổ Hùng Vương lương được tính như thế nào? 

"Người lao động làm thêm giờ vào ngày nghỉ lễ, ngày nghỉ có hưởng lương được trả lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc đang làm: Ít nhất bằng 300% chưa kể tiền lương ngày lễ, ngày nghỉ có hưởng lương đối với người lao động hưởng lương ngày."

Điều này có nghĩa, nếu phải đi làm vào ngày Giỗ tổ Hùng Vương thì người lao động sẽ được trả tối thiểu 400% tiền lương của ngày làm việc bình thường.

Làm việc ban đêm, OT ngoài giờ ngày giỗ tổ Hùng Vương được tính lương như thế nào?

Làm việc vào ban ngày người lao động sẽ được trả 400% lương của ngày làm việc bình thường, trong trường hợp phải làm việc vào ban đêm trong các ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương sẽ được xem là giờ làm thêm. Theo Bộ luật Lao Động hiện hàng, khoản 2 điều 97 tiền lương của người lao động làm việc vào ban đêm được xác định như sau:

"Người lao động làm việc vào ban đêm thì được trả thêm ít nhất bằng 30% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc của ngày làm việc bình thường. Nếu làm thêm thì ngoài tiền lương nêu trên, người lao động còn được trả thêm 20% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc làm vào ban ngày."

Trên cơ sở này, nếu làm việc vào ban đêm trong ngày Giỗ tổ thì tổng tiền lương mà người lao động nhận được bằng 490% tiền lương của ngày làm việc bình thường.

Lưu ý:Lưu ý: Người sử dụng lao động không được ép người lao động đi làm vào ngày này mà chỉ bố trí người lao động đi làm khi được sự đồng ý của họ.

lịch nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương 2020

» Hướng dẫn:Cách phân biệt khẩu trang y tế thật giả

https://easysalon.vn
Follow
4.7 Star App Store Review!
Cpl.dev***uke
The Communities are great you rarely see anyone get in to an argument :)
king***ing
Love Love LOVE
Download

Select Collections