About Thuyet Phap Hay

Kinh Phật

Đối với những người mới bước đầu học Phật, họ bắt gặp những lời dạy của Phật, những nội dung trong kinh điển có vẻ như mâu thuẫn, trái ngược nhau, khiến cho họ hoang mang, không biết nên nhận định những vấn đề đó như thế nào.

Họ cảm thấy hoài nghi: “Phải chăng giáo lý của đạo Phật thiếu tính nhất quán?”. Sự hoài nghi, hoang mang ấy, nếu không sớm được giải tỏa thì sẽ làm cho họ lung lay niềm tin đối với đạo Phật, với giáo pháp của Phật. Điều này sẽ khiến họ chậm tiến bộ, thậm chí là thoái bộ, trong quá trình tu học. Trong phạm vi bài viết này, chúng tôi sẽ giúp quý vị hiểu rõ tại sao lại có những lời dạy, những nội dung kinh điển có vẻ như mâu thuẫn, trái ngược nhau như vậy.

Tăng Chi Bộ III“Ví như nước biển chỉ có một vị là vị mặn, cũng vậy, này Pahàrada, Pháp và Luật của Ta chỉ có một vị là vị giải thoát”

https://www.phaphay.com

Social:

https://www.facebook.com/thuyetphaphayy/

https://twitter.com/thuyetphaphayy

https://www.linkedin.com/in/thuyetphaphay/

https://www.pinterest.com/thuyetphaphay/

https://thuyetphaphay.tumblr.com/

https://www.youtube.com/channel/UCJ3LGo58pPwoXxnOICZd5Zw

https://thuyetphaphayy.blogspot.com/

https://www.phaphay.com - Bài giảng Phật Pháp mới nhất về Kinh Phật, nhân quả, nghiệp báo, luân hồi, đời sống
Follow
4.7 Star App Store Review!
Cpl.dev***uke
The Communities are great you rarely see anyone get in to an argument :)
king***ing
Love Love LOVE
Download

Select Collections