Mặt nạ Banobagi Vita Genic Jelly Mask

Mặt nạ Banobagi Vita Genic Jelly Mask

Mặt nạ

Chất mask mềm, mỏng, ôm sát mặt khá thích, mask cấp ẩm khá là tốt nên đắp xong sẽ có hiện tượng bóng mặt 1 chút.

Mỹ phẩm chính hãng giá rẻ nhất...
Follow
4.7 Star App Store Review!
Cpl.dev***uke
The Communities are great you rarely see anyone get in to an argument :)
king***ing
Love Love LOVE
Download

Select Collections