Cách xoá thành viên Netflix trên website

huỷ dịch vụ Netflix

Hướng dẫn huỷ dịch vụ Netflix – Huỷ gói cước Netflix đang dùng

Topungdung.online

1/ Hướng dẫn huỷ dịch vụ Netflix trực tiếp

Khi muốn ngưng sử dụng dịch vụ bạn chỉ cần thực hiện huỷ theo hướng dẫn sau:

Bước 1Netflix.comtài khoản

Bước 2Tài khoản thành viên và tính phíHuỷ với tư cách thành viên

Huỷ dịch vụ Netflix

Bước 3Xác nhận huỷ

Lưu ý:

2/Huỷ gói dịch vụ Netflix đang dùng để đổi sang gói mới 

Trong trường hợp bạn muốn huỷ gói đang dùng để chuyển sang gói cước mới phù hợp hơn thì bạn có thể thực hiện như sau:

Bước 1Netflix.comtài khoản

Bước 2:Thay đổi gói dịch vụ.

Thay đổi gói dịch vụ Netflix

Bước 3:chọn lại gói cước mới

Bước 4:Xác nhận

Lưu ý: 

Nếu chọn nâng cấp gói dịch vụ từ gói cước Thấp => Cao: Sẽ có hiệu lực ngay tức thì và hệ thống sẽ tính phí theo mức giá mới vào ngày tính phí tiếp theo.

Nếu  hạ cấp gói dịch vụ từ Cao => Thấp: Sẽ có hiệu lực vào ngày tiếp theo và bạn sẽ được tính phí theo mức giá mới vào ngày tiếp theo.

cách xoá tư cách thành viên Netflix

https://easysalon.vn
Follow
4.7 Star App Store Review!
Cpl.dev***uke
The Communities are great you rarely see anyone get in to an argument :)
king***ing
Love Love LOVE
Download

Select Collections