Hướng dẫn sử dụng hóa đơn điện tử Sinvoice Viettel

Nhu cầu người sử dụng về hóa đơn điện tử tăng cao, vì vậy bài viết này storeviettel sẽ hướng dẫn quý khách hàng cách sử dụng hóa đơn điện tử viettel chính xác nhất hiện nay có thể.


ĐĂNG NHẬP

Để đăng nhập vào trình quản lý hóa đơn điện tử sinvoice viettel quý khách cần làm như sau:


Các bước thực hiện đăng nhập hóa đơn điện tử:

1. Truy vập vào link https://business-sinvoice.viettel.vn/dang-nhap.html


2. Trên màn hình login, người dùng nhập:


3. Người dùng click vào nút Đăng nhập

Sau khi đăng nhập thành công, quý khách cần hiểu rõ các chức năng có sẵn trong trình quản lý sinvoice viettel như sau:


CÁC CHỨC NĂNG HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ


Mục đích, ý nghĩa của chức năng: Chức năng này cho phép người dùng đã được phân quyền, được cấp user đăng nhập vào và sử dụng các tính năng của hệ thống. Tuy nhiên người dùng quên mật khẩu tại thời điểm đăng nhập và mong muốn đổi mật khẩu mới để đăng nhập vào hệ thống.


Tham khảo thêm tại đây: https://www.reddit.com/user/storeviettel/comments/g9kl7o/c%C3%A1ch_l%E1%BA%ADp_h%C3%B3a_%C4%91%C6%A1n_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD_tr%C3%AAn_h%E1%BB%87_th%E1%BB%91ng_viettel/


Chức năng hiển thị:– Bước 3: Trên màn hình Quên mật khẩu, người dùng tiến hành nhập các thông tin


– Địa chỉ email (ví dụ: abc@gmail.com)


– Nhập mã captcha


– Bước 4: Sau nhi nhập đầy đủ thông tin, người dùng nhấn phím Gửi


– Bước 5: Người sử dụng check Email để lấy link reset pass.


– Bước 6: Người dùng nhập các thông tin mật khẩu mới à nhấn Gửi. Sau đó đăng nhập vào hệ thống bình thường với account và mật khẩu mới vừa reset.


https://storeviettelhcm.blogspot.com/2020/04/huong-dan-cach-lam-thong-bao-phat-hanh.html


Chức năng đổi mật khẩu


– Mật khẩu cũ


– Nhật khẩu mới


– Nhập lại mật khẩu


– Nhập mã capcha


Chức năng


+ Tên tài khoản *


+ Điện thoại *


+ Trạng thái *


+ Email *


+ Mô tả


Với các trường có dấu (*) là các trường bắt buộc nhậpBước 3: chỉnh sửa thông tin người dùng:

+ Chọn chi nhánh *


+ Điện thoại *


+ Trạng thái *


+ Email *


+ Mô tả


Với các trường có dấu (*) là các trường bắt buộc nhập


Bước 4: Sau khi chỉnh sửa thông tin xong >>Nhấn Cập nhật

Bước 5: Nếu không muốn cập nhật người dùng >> Nhấn Hủy bỏ

4. Chức năng khóa/mở khóa hóa đơn điện từ

Bước 1: Vào màn hình Quản lý thông tin doanh nghiệp >> Quản trị người dùng

Bước 2: Nhập tài khoản muốn khóa > Nhấn tìm kiếm. Trong gridview danh sách người dùng tìm kiếm ra, chọn người dùng muốn khóa/mở khóa >> nhấn vào button khóa/mở khóa

+ Nếu người dùng đang ở trạng thái khóa, nhấn vào button à chuyển sang trạng thái hoạt động


+ Nếu người dùng đang ở trạng thái hoạt động, nhấn vào button à chuyển sang trạng thái ngưng hoạt động


Hình 24: Màn hình khóa/mở khóa người dùng

Các chức năng ảnh hưởng sau khi thực hiện tính năng:


Sau khi thực hiện khóa người dùng: người dùng không đăng nhập được vào hệ thống

Sau khi mở khóa người dùng: người dùng đăng nhập được vào hệ thống với quyền được cấp

5.Chức năng phân quyền người dùng hóa đơn điện tử

Bước 1: Vào màn hình Quản lý thông tin doanh nghiệp >> Quản trị người dùng,

Bước 2: Trong màn hình Tìm kiếm >> Nhập thông tin người dùng muốn tìm kiếm >> Nhấn Tìm kiếm

Bước 3: Trong gridview danh sách người dùng, chọn người dùng muốn phân quyền à nhấn button Phân quyền tương ứng với người dùng đó


Hình 25: Màn hình tìm kiếm người dùng để phân quyền

Bước 4: màn hình phân quyền mở ra cho phép quản trị tìm kiếm và chọn nhóm quyền để gán cho người dùng


Hình 26: Màn hình phân quyền người dùng

Bổ sung nhóm quyền cho người dùng

+ Trong khung bên trái màn hình Bổ sung quyền, Tìm kiếm và chọn nhóm quyền


+ Nhấn button “>” hoặc “>>” để bổ sung nhóm quyền cho người dùng


+ Nhấn cập nhật à nhóm quyền sẽ được gán cho người dùng


+ Nhấn hủy bỏ: nhóm quyền sẽ không được gán cho người dùng


Như vậy qua hướng dẫn này storeviettel hy vọng sẽ giúp quý khách hiểu rõ hơn về các tính năng cũng như chắc năng có sẵn trong hóa đơn điện tử viettel.


Mọi chi tiết chữa rõ quý khách có thể xem thêm hướng dẫn từ nhà cung cấp viettel tại đây:

https://storeviettel.com/hoa-don-dien-tu/huong-dan-cach-lap-hoa-don-dien-tu-tren-he-thong-s-invoice.html

Hoặc tại đây:

https://storeviettel.com/hoa-don-dien-tu/huong-dan-cach-lam-thong-bao-phat-hanh-hoa-don-dien-tu.html

https://storeviettel.com - Chuyên cung cấp các sản phẩm dịch vụ của Viettel, thiết bị định vị, tem điện tử, hóa đơn điện tử, chữ ký số, tin nhắn thương hiệu.
Follow
4.7 Star App Store Review!
Cpl.dev***uke
The Communities are great you rarely see anyone get in to an argument :)
king***ing
Love Love LOVE
Download

Select Collections