Cách bật chế độ đa nhiệm màn hình trên Samsung A50

bật chế độ đa nhiệm màn hình trên Samsung A50

Cách bật chế độ đa nhiệm màn hình trên Samsung A50

Cách bật chế độ đa nhiệm màn hình trên Samsung A50

Chế độ đa nhiệm màn hình trên Samsung A50

Bước 1Phím đa nhiệm


Bước 2Mở ở dạng chia đôi màn hình


Bước 3 ứng dụng thứ hai


Bước 4nhấn giữ đường chia màu xanh dương


Bước 5Trở vềbiểu tượng thoát


Giờ thì bạn có thể bắt đầu trải nghiệm tiện ích khi sử dụng 2 ứng dụng cùng một lúc trên cùng 1 màn hình.

cách chia đôi màn hình Samsung A50

4.7 Star App Store Review!
Cpl.dev***uke
The Communities are great you rarely see anyone get in to an argument :)
king***ing
Love Love LOVE
Download

Select Collections