Thủ tục thành lập công ty cổ phần theo quy định

Vốn tối thiểu thành lập công ty cổ phần là bao nhiêu?

Khi công ty của bạn đăng ký ngành nghề kinh doanh bình thường, và ngành đó không yêu cầu về mức vốn pháp định. Như vậy theo luật sẽ không quy định về mức vốn tối thiểu để thành lập. Do danh sách ngành nghề đăng ký kinh doanh khá nhiều nên bạn có thể tham khảo danh sách dưới đây:

Quy định pháp luật không cấm nhưng trên thực tế thì chúng ta có thể thấy được rất nhiều đơn vị doanh nghiệp đăng ký vốn điều lệ để thành lập công ty cổ phần là 1.000.000 đồng hay đăng ký vài chục triệu đồng. Tuy nhiên khi đăng ký mức vốn điều lệ quá thấp như vậy mà đi giao dịch và làm việc với đối tác, các cơ quan ngân hàng, cơ quan thuế thì họ thường không tin tưởng và rất hạn chế giao dịch. Đó là một trở ngại lớn khi đăng ký mức vốn điều lệ công ty cổ phần quá thấp. Vậy nên cần đăng ký mức vốn điều lệ phù hợp thực tế để thuận tiện hơn cho giao dịch kinh doanh.

Còn khi công ty cổ phần của bạn đăng ký ngành nghề kinh doanh có yêu cầu mức vốn pháp định để hoạt động, thì vốn tối thiểu để thành lập CTy CP chính là bằng với mức quy định của ngành nghề kinh doanh đó. 

Xem thêm: https://greenlaw.vn/thanh-lap-cong-ty-co-phan

Website: https://greenlaw.vn

#Greenlaw

#congtyluatTNHHGreenlaw

#thanhlapcongtycophan

4.7 Star App Store Review!
Cpl.dev***uke
The Communities are great you rarely see anyone get in to an argument :)
king***ing
Love Love LOVE
Download

Select Collections