Thủ tục tạm ngưng kinh doanh của doanh nghiệp

Khi thành lập sẽ có hồ sơ thành lập và cũng như vậy, khi các doanh nghiệp muốn tạm ngừng kinh doanh thì sẽ có hồ sơ riêng. Hồ sơ cần gì, chuẩn bị ra sao thì các doanh nghiệp cần chú ý như sau:

Thông báo tạm ngừng kinh doanh (mẫu tham khảo tại Phụ lục số II-21 Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT)

Quyết định tạm ngừng kinh doanh (của chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên, của Hội đồng thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên, của Hội đồng quản trị công ty cổ phần…)

Bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần, của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh.

Cá nhân, tổ chức: Soạn thảo các hồ sơ, tài liệu theo quy định. Trong hồ sơ tạm ngừng kinh doanh sẽ có một phần quan trọng là lý do tạm ngừng kinh doanh, thông thường các doanh nghiệp đều lấy lý do là khó khăn về tài chính và không thể tiếp tục hoạt động.

Xem thêm: https://greenlaw.vn/tam-ngung-kinh-doanh

Website: https://greenlaw.vn

#Greenlaw

#congtyluatTNHHGreenlaw

#tamngungkinhdoanh

4.7 Star App Store Review!
Cpl.dev***uke
The Communities are great you rarely see anyone get in to an argument :)
king***ing
Love Love LOVE
Download

Select Collections