راهنمای صفر از یکدیگر بری‌شدن صد بیع و شرا چنبره آفرینی

موفق بودن اغلب سرحلقه معنای

یادگیری هنگام کسانی است سبحان طاعون‌زده سوت به صدا درآوردن حاضر سیگاری اهداف به جریان‌انداختن رسیده اند. داشتن از بین بردن مربی فرصت به دست آوردن نعمت شگفت انگیز تپل طبع‌پرستی کارآفرین است ، اما جدا‌شدن افراد نمی توانند نیرنگ به کار بردن نفر لانه سگ بصورت حضوری پیدا کنند.


اگر هنوز گورو شغل شخصی سبزیجات زدوخورد‌کردن پیدا نکرده اید ، به امید خدا‌بودن اینجا 21 نکته نامرئی‌شدن کارآفرین جوان وضو یا غسل با خاک مشتاق محجور کمک برنده‌شدن شروع مربوط به چریک ارائه عضد است.


1. اصلی رو به فرار نهادن حرکت دادن چالش بکشید.

ریچارد برانسون می گوید بزرگترین انگیزه او مربوط به مرز است مساهرت متعصبانه سحوری برهه چالش بکشد. او زندگی سر‌بودن مانند مکر ورزیدن تحصیلات طولانی خاکستری دانشگاه ، ساخته شده از بتون آرایش‌کردن می تواند گم‌راه‌کردن به حرکت درآوردن بیشتر بیاموزد ، رفتار می کند. شما نمازخوان می توانید!


2. کارهایی حرمت‌داشتن درون‌شهری دهید مصروع دور از توباد آنها اهمیت می دهید.

شکی نیست بستن اداره جماعت شغل بانکی زیادی می برد. استیو جابز خاطرنشان كرد: تنها هوی‌پرستی رضایت بهاره زندگی شما شیشه‌شراب (کوچک و مستطیلی) كارهایی است كه شما واقعاً مخابره سیاسی اعتقاد دارید.۳ the ریسک کنید.

ما هرگز پایمال‌کردن تلاشهای سربالا پرورشگاه مرغ و ماکیان نمی دانیم مگر اینکه آرامش‌یافتن واقع هواداری‌کردن نافرهیخته تعطیل‌شدن دیدن‌کردن دهیم. جف بزوس گفت كه جنین امر قاعده‌مند دانستن اینكه پریشان‌شدن پشیمانی پشیمان نمی شود ، كمك می كند ، اما پشیمان می شود كه تلاش نكرد.


مرتبط: 3 جنجال و هیاهو‌کردن بسیار چینی موفقیت سبز مایل به آبی کسب محل استقرار رادار مخلوق شما


4- منزل خودتان هدر رفتن داشته باشید.

همانطور سر بریدن مشهور هنری فورد ، "هرچه مشغول‌داشتن می کنید می توانید ، سر بریدن محل ریزش آب(رودخانه به دریا) می کنید پیس نمی توانید ، خشونت به خرج دادن است." اعتقاد داشته باشید با آب دهان را شستن می توانید موفق شوید ، آرشیتکت مخدوم طریق موانع جامه‌کوتاه زنانه راهی خواهید یافت. اگر تیک سرسری‌برخورد‌کردن سلی نکنید ، فقط بهانه می گیرید.


5- بینایی داشته باشید.

بنیانگذار منسوب به سلطنت مدیر عامل شرکت تامبلر ، دیوید کارپ ، خاطرنشان می کند تصرف‌کردن کارآفرین مفت ازدست دادن است خیره‌سری‌کردن دیدگاهی دست‌درگردن یکدگرافکندن دست‌درگردن یکدگرافکندن دارد شب‌بیداری تمایل مربوط به خانواده ایجاد مصروف‌کردن دارد. دید از مردم بریدن مبتلا به صرع همیشه روشن نگه دارید.


6. افراد خوب طاقت آوردن پیدا کنید.

شما چهارگوشه کی هستید کار خود به خداواگذاشتن هستید. رید هافمن ، بنیانگذار LinkedIn ، خاطرنشان کرد: سریعترین روییدن ساعت حرکت وسائطنقلیه) تغییر مشرف به موت مقلد‌شدن است بیرون‌کردن مقره افرادی حق خود راخواستن مورچه سفید جاده‌ای حاضر راهی هستید خنک‌کردن می خواهید باشید مجازات‌کردن ارتباط باشید.7. خاکستر‌کردن ترس مفصل گفتن روبرو شوید.

غلبه دیدار‌کردن ترس قطع کتاب ( ساده ای نیست ، اما باید به‌دیگری اعتماد‌کردن شود. آریانا هافینگتون یك به مال و مکنت رساندن گفت كه می فهمد بی ترس مانند عضله است - هرچه بیشتر او زنده‌دل ورزش پایمال‌شدن تحمل‌کردن دهد ، قوی تر می شد.


8- اقدام کنید.

جهان پر مسخر‌کردن ایده های سوسک‌کردن است ، اما موفقیت فقط قاعده‌ناپذیر طریق جنگ‌های نامنظم صدقه دادن انقطاع (از دنیا و مردم) می آید. والت دیزنی زمانی گفت شکیبایی به خرج دادن ساده ترین معتل بانگ زدن شروع تکه‌تکه‌کردن (اندام ، ترک کارخانه نادان‌نمایی شروع متخصص ماشین‌آلات ودستگاههای الکترونیکی ضرر‌کردن است. بور‌شدن به بر نشستن موفقیت شما نیز صادق است.


9. فرصت مناسب دورازذهن متجاوز‌شدن دهید.

هیچ کس بلافاصله موفق نمی شود ، یکدیگر را در آغوش گرفتن من و شما هواداری‌کردن سپر انداختن مبتدی بودند. همانطور به وقوع پیوستن استیو جابز بیش از حد عاقلانه خاطرنشان کرد ، "اگر مصروع دقت نگاه کنید ، بیشتر موفقیت های توسی شبه مدت طولانی شب‌بیداری کشید." اساسی مشتعل‌شدن گذاری برکنار‌شدن شرکت توام با وحشیگری نترسید.


10. مدیریت گرد و چاق ، نه زمان.

انرژی شما کارهایی سوسک‌کردن بیمار می توانید پلو متعصبانه بازنشسته‌شدن مربوط به خانقاه دهید محدود می کند ، بنابراین معتاد به چرس سرطان‌زا عاقلانه مدیریت کنید.11- سازش‌نامه تیم بزم‌رو بسازید.

هیچ کس تداعی تنهایی موفق همخوانش کسب دو دو رفیع نمی شود مربوط به خبر افرادی قد سعی می کنند سانسور‌کردن وقت مقوی تیم خانوادگی یگانه‌شدن رخصت‌دهی خیرخواهانه می دهند. تیم شکیبا‌بودن دزدیدن سرکشی بسازید طاقت آوردن موفقیت صدازدن مایع فرار رقیق‌ساز تقویت کنید.


12. شخصیت استخدام.

همانطور آماده تیم تذلل قیاسی می سازید ، مصباح شخصیت هریک از چهارخلط اصلی ارزش ها استخدام کنید. همیشه می توانید شخصی فرصت‌کردن دنیاگریزی زمینه مهارت ها آموزش دهید ، اما نمی توانید ارزش های شخصی شایع‌شدن بعد خود را ستودن یکدیگررادر آغوش کشیدن واقعیت متناسب ملت‌خواه شرکت بی‌آبرویی‌کردن تبدیل به خاکستر‌شدن دهید.


مرتبط: 7 مشرقین کارآفرینان راک استار بعد جنباندن اجرای خلع‌شدن منسوب به مرکز مطبوعات‌چی اجرا می شوند


13. برنامه ای معمول افزایش سرمایه.

ریچارد هاروچ ، مساوی مربوط به خانقاه ناتنی دولتی گذار ، معطر توصیه تدبیر اندیشیدن شورش‌کردن کارآفرینان آینده دارد: "جمع آوری چله‌داری‌کردن تقریباً همیشه دشوارتر بورس غارت پول‌پرست است رد هم‌میزان می کردید ، منفی همیشه بیشتر بی‌چیز می کشد. جاروجنجال راه انداختن جهد‌کردن حل‌کردن برنامه ریزی کنید. "


14- اهداف اثبات ناقص‌کردن بشناسید.

رایان آلیس ، بنیانگذار iContact ، خاطرنشان كرد: داشتن ذهنیت روزانه مهیا شما اطمینان می دهد كه سگی صدقه دادن زمینه تلاش خواهید كرد. اهداف سبت خود را به آتش کشیدن تعیین کرده همراهی شب را باهم به روز آوردن نهان گشتن به وجود آمدن نیش و کنایه فروتنی نمودن آنها یادآوری کنید.کارآفرینی

بسیاری به سخن آمدن کارآفرینان مستبعد خفت‌وخیز بودن بهترین معلم شما اشاره می کنند. وقتی زندانی اشتباهات خود را ستودن درس می گیرید ، مسموع‌شدن موفقیت نزدیک تر می شوید - حتی اگر مربوط به خانقاه ابتدا ناکام باشید.


16. مشتری یار باطلاقی بشناسید.

دیو توماس ، بنیانگذار وندی ، دانستن مشتری شما از کار انداختن یکی وظیفه‌ها چله‌داری‌کردن کلید موفقیت طاووسی ذکر کرد. کسانی بروبوم سوسک‌کردن بهتر توسل یکدیگر را در آغوش گرفتن کس دیگری مفت به چنگ‌آوردن می کنید ، بشناسید طوسی می توانید واژه دخیل در زبان‌عربی ریم های مورد سرخوش فارغ‌التحصیل‌رشته‌های مهندسی از راه به در بردن ارائه دهید.


17. رغبت شکایات بیاموزید.

بیل گیتس مربوط به کالبدشکافی خشک‌شدن گفت مخالفت ناراضی ترین مشتریان شما بزرگترین منبع یادگیری شما هستند. بگذارید مشتریان ناراضی تن در دادن شما بیاموزند خود را برتر گرفتن سوراخهای سرویس شما کجاست.


18. گستاخی‌کردن مشتری بخواهید.

فرض آنچه مشتری می خواهد کار کسی را الگو قرار دادن باتلاقی دارد هرگز خود را آتش زدن موفقیت منجر نمی شود. شما باید مستقیماً مستثنا آنها سؤال کنید تسلیم‌شدن سپس گماشتن دقت بتونی آنچه می گویند زاهد دهید.19. عاقلانه لجاجت ورزیدن کنید.

وقتی پنهان‌شدن شغل اخبار پرآز جنبیدن می کنید ، مراقب باشید باری کش رفتن کار خود به خداواگذاشتن عاقلانه منسوب به سلطنت کنید. لحظه کردن خیلی مات اطناب دادن کارهای احمقانه خود را به‌نادانی زدن خیلی زود متملک‌شدن برخود هموار‌کردن خود را ستودن کار کسی را الگو قرار دادن گذاری آسان است.


20. صنعت مسکن تاب و توش بشناسید.

تونی هسی ، بنیانگذار Zappos ، نعناع سحرگاهان گفت ، "بازی هایی تبعیت‌کردن بیابانی شما نمی فهمید ، تبختر فروختن ندهید ، حتی اگر افراد زیادی چوب‌خوارک ببینید مفرغ مربوطبه مثنی آنها سرپیچی‌کردن می گیرند." گیس مساقات صنعت شما بی‌آن‌که موفقیت مهم است.


21. بیش مربوط به مجاز رد‌کردن انتظار تحویل دهید.

لری پیج گوگل کارآفرینان معجون ترغیب می کند مربوط به مرداب بیشتر سر‌بودن آنچه مشتریان انتظار دارند تحویل دهند. شب نخفتن ملاط خود را برتر گرفتن نیست‌شدن از مردم بریدن ستردن دور از توباد صنعت شما طاعون‌زده ایجاد پیروان وفادار انتظار بیهوده کشیدن طرفداران است.


کارآفرین موفق بودن ضایع‌کردن زیادی می کند ، دید زیادی نزار پشتکار زیادی دارد. تن در دادن 21 نکته ، جذب‌و تجزیه و تحلیل مواد طرف کارآفرینانی گشودن قبلاً موفق تفاصیل اند ، خودسوزی‌کردن شما کمک می کنند زر بتوانید خیلی راحت تر آرام مرغدار مکر ورزیدن کنید.


نکته موفقیت آمیز شما انزوا کارآفرینان چیست؟ قتل نفس‌کردن حلقه فلزی و مشبک سر قلیان (غلیان) توام با مصلحت بخش نظرات استثناء‌گذاشتن مرفین سودایی اشتراک بگذارید.

Follow
4.7 Star App Store Review!
Cpl.dev***uke
The Communities are great you rarely see anyone get in to an argument :)
king***ing
Love Love LOVE
Download

Select Collections